Gify Zaduszki - GifyAgusi.pl

Od 1 do 8 listopada modlimy się za naszych zmarłych w wypominkach oktawalnych jutro o godz. 8.30 i na Woli Hankowskiej o godz. 10.00. Od poniedziałku do soboty w Wierzchowisku o godz. 17.30 i na Woli Hankowskiej o godz. 16.00. Jeśli musisz zostać w domu, pomódl się w tych godzinach za naszych zmarłych jedną cząstką różańca. Jeśli nie możesz dostarczyć kartki z wypominkami na kartce, wyślij je drogą mailową: kancelaria@parafia.wierzchowisko.pl Możesz też tą drogą przysłać imiona i nazwiska zmarłych polecanych w wypominkach rocznych, które rozpoczniemy w niedzielę 15 listopada.

WIECZNY ODPOCZYNEK DAJ IM DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI.

 

Wg. nowych przepisów w Wierzchowisku w świątyni mogą przebywać 25 osoby jednocześnie. Na Woli Hankowskiej 8 osób jednocześnie. Wszystkich obowiązuje zasłanianie ust i nosa i wszyscy mają możliwość skorzystać z płynów dezynfekujących wystawionych przy wejściu do świątyni.

Możemy skorzystać z dyspensy od uczestnictwa we Mszy Świętej udzielonej przez naszego Księdza Arcybiskupa dla naszej Archidiecezji.

 

W najbliższą niedzielę 6 września 2020r. zapraszam na IX Święto Dziękczynienia i powiatową Mszę Świętą Dożynkową. Uroczystości rozpoczynamy o godz. 11.45 przy starej kapliczce i idziemy w procesji do kościoła. Będziemy gościli przedstawicieli gmin z całego Powiatu częstochowskiego, artystów z Parafii i z Gminy. Sumistą i kaznodzieją będzie ks. kan. dziekan Roman Łodziński proboszcz Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Częstochowie. Zapraszam przedstawicieli wszystkich zawodów i stanów z naszej Parafii, m.in. Ministranci i lektorzy, dzieci, dzieci pierwszokomunijne, harcerze, młodzież, studenci, nauczyciele, nauczyciele akademiccy, prawnicy, informatycy,  lekarze i pracownicy medyczni, przedstawiciele biznesu, bankowcy, pocztowcy, stolarze, budowlańcy, handlowcy, branża odzieżowa, szewcy, rolnicy, ogrodnicy, pszczelarze, kierowcy zawodowi, Straż Pożarna, urzędnicy państwowi, samorządowi, muzycy, Wojownicy Maryi, Domowy Kościół i Akcja Katolicka, chór, Żywy Różaniec, Grupa Adoracyjna Najświętszego Sakramentu, Grupa Adoracyjna Krwi Chrystusa.

 
Ołtarze na boże Ciało - Dekoracja kościoła, banery religijne ...

Zdjęcia z Woli Hankowskiej w galerii

 

30 rocznica święceń kapłańskich

Księdza Proboszcza Marka Jachny

3.VI 1990-2020

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” ( J 15,16)

Czcigodny Jubilacie – nasz kapłanie dziękując Bogu Miłosiernemu za dar powołania kapłańskiego, którym Cie obdarzył chcemy zgromadzić się w naszej świątyni wokół Chrystusowego ołtarza w najbliższą środę 3.VI o godz.18:00 by Najwyższemu Kapłanowi zanosić dzięki za dar Twojego życia, powołania i duszpasterzowania w naszej wspólnocie!

Życzymy Ci wszelkich potrzebnych łask do pracy w kapłańskiej posłudze, łask potrzebnych do godnego kapłańskiego życia!

Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka” ( św. Jan Paweł II)

…za tą tajemnicę i dar, który stał się Twoim udziałem…pragniemy Bogu dziękować wraz z Tobą!

Szczęść Boże! Wdzięczni Parafianie…

 

Od niedzieli 31 maja obowiązują nowe przepisy dotyczące uczestnictwa w Mszach Świętych i nabożeństwach.

Duch Święty - 03 - Obraz religijny :: DlaKsiedza.pl
  1. Ustała dyspensa od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych. Obowiązuje nas przestrzeganie pierwszego przykazania kościelnego, czyli obecność we wspólnocie kościoła, parafii.
  2. W kościele nie obowiązuje limit obecności uczestniczących we Mszy Świętej.
  3. Obowiązuje nas używanie maseczek zakrywających usta i nos.
  4. Osoby stojące przed kościołem używają maseczek lub zachowują odległość od najbliższej osoby 2 metry.
  5. Ze względu na istniejącą pandemię zachowujemy bezpieczną odległość od siebie i zachowujemy higienę.

 

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE:

  1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Okres wielkanocny kończy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (31 V. 2020 r.)

Możesz dopełnić drugiego i trzeciego przykazania. Czekam na Ciebie w konfesjonale w dni powszednie 15 minut przed Mszą Świętą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie ma Go!!! Zmartwychwstał!!! 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę aby Zmartwychwstały Pan obdarzył Was zdrowiem, mocą, potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.

Niech światłość Wielkanocnego Poranka rozjaśnia ciemności, wskazuje drogę i prowadzi bezpiecznie za Dobrym Pasterzem. Niech serca oświetlone jego blaskiem zajaśnieją światłem Bożej Miłości.

Życzy Wam Wasz Proboszcz ks. Marek

 

Przeżywamy szczególny Wielki Post. Wszystkie atrakcyjne miejsca i okazje do zabawy opuszczone. Wszyscy naprawdę poszczą… czy z miłości do Umęczonego Zbawiciela – Chrystusa – Dawcy Życia, czy tylko ze strachu???

Mamy nadzieję, że wotum w postaci odnowionego Krzyża Misyjnego z figurą Chrystusa Ukrzyżowanego, Ciągłe „Święty Boże”, modlitwa, post i jałmużna wybłagają u naszego Pana wybaczenie grzechów i odwrócenie plag nas dotykających.

Możesz się łączyć ze swoim ks. Proboszczem na codziennej modlitwie różańcowej o godz. 20.30.

 

Nowe rozporządzenia dotyczące najbliższych wydarzeń liturgicznych ( Wielki Tydzień, święconka, Wielkanoc) i uroczystości religijnych np. I Komunia Święta. Sprawdź na stronie internetowej naszej Archidiecezji: https://archiczest.pl/zapowiedzi/slowo-pasterskie-arcybiskupa-metropolity-czestochowskiego,1585151763.html oraz https://archiczest.pl/zapowiedzi/zarzadzenie-w-sprawie-sprawowania-sakramentow-swietych-oraz-organizacji-pracy-duszpasterskiej-w-ostatnich-tygodniach-wielkiego-postu-w-wielkim-tygodniu-i-w-czasie-triduum-paschalnego,1585141819.html