Zdjęcia w galerii a rozważanie patriotyczne patrz niżej…

W dniu 11 listopada obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Po123 latach ucisku i zaborów, w 1918 roku Polska stała się wolnym krajem. Nasi przodkowie pełni ufności, wiary i nadziei dziękowali Bogu za zwróconą wolność, jednocześnie prosząc o pomyślność, dar siły i jedności w odbudowie zniszczonego kraju. 100 lat później, 11 listopada 2018 roku modlimy się i prosimy o to, by dana nam wolność była dobrze wykorzystana, by wolność, która jest nam dana i zadana -jak głosił Wielki Polak, syn polskiej ziemi – św. Jan Paweł II- była pielęgnowana. Modlimy się by Polska była krajem silnym, znaczącym, ale przede wszystkim by Polacy pamiętali o swoich chrześcijańskich korzeniach i wartościach, które przez wieki pielęgnowaliśmy.
Dla Polski pragniemy być jednością!
Symbolicznym posadzeniem dębu chcemy włączyć się w ogólnopolską akcję sadzenia „dębów niepodległości”, by dziękować i oddawać hołd rodakom, którzy na naszą wolność zapracowali, dla której cierpieli i ginęli. Jako wspólnota naszego Sołectwa chcemy przypominać i kształtować postawy patriotyczne naszym dzieciom i wnukom, przywiązanie do ojczystego języka i kultury narodowej wśród kolejnych pokoleń młodych Polaków. Ten posadzony dąb i kamień z tablicą pamiątkową mają być dowodem na to, że po stu latach wyznajemy te same wartości i zasady, co nasi przodkowie, a przywiązanie do ojczyzny jest dla nas największa wartością ! BÓG! HONOR! OJCZYZNA!
Inicjatywa sadzenia „dębów niepodległości” nawiązuje do spontanicznego sadzenia dębów, którego w 1918 roku dokonywali nasi przodkowie, świętując powrót Polski na mapę Europy po latach niewoli. Posadzony dzisiaj dąb ma symbolizować siłę, potęgę i wieczność naszej pięknej ojczyzny. Niech stanie się również symbolem łączącym pokolenia Polaków i przypominającym o bohaterskiej, pięknej przeszłości naszego kraju.
To jest moja matka ta ziemia
To jest moja matka ta Ojczyzna! ( św. Jan Paweł II)
Matkę należy kochać…na ile kochasz? Na tyle odpowiedz….
Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości…( św. Jan Paweł II)

 

Comments are closed.